Unie nelékařských pracovníků ZZS ČR
Logo UNP

O UNP

UNP je založena pro nelékařské pracovníky ve všech profesích a funkcích, pracujících na zdravotnických záchranných službách a urgentních příjmech. Stejně tak je tu unie i pro studenty, kteří se teprve na práci v PNP připravují, i pro laické zachránce, se kterými se při naší práci setkáváme. Více...

01.05.2016  |  Admin

UNP

Vážení kolegové,
 
představujeme Vám nové webové stránky Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR.
 
UNP ZZS ČR je profesní sdružení aktivních členů, kteří nechtějí pasivně přihlížet neodborným zásahům úřadů nebo politiků do výkonu svého povolání.
 
UNP ZZS ČR chce uplatňováním demokratických nástrojů rozvíjet profesionalitu, etiku a odbornost na poli přednemocniční neodkladné péče.
 
Za dobu své existence od roku 2008 dosáhla nebo přispěla k dosažení mnoha cílů.
Zvláště jsme hrdí na prosazení kvalitního vzdělávacího programu pro řidiče vozidla ZZS, schválení specializačního vzdělávání zdravotnických záchranářů v oboru urgentní medicína, včetně vzdělávacího programu a kompetencí, úpravu katalogu prací a tím zvýšení platových tříd, uzákonění vzdělávacích a výcvikových středisek jako nedílné součásti ZZS, definování současných kompetencí, tak, aby odpovídaly činnostem a zodpovědnosti nelékařských zdravotnických pracovníků na ZZS.
 
Život je nikdy nekončící proces a tak i UNP ZZS ČR je připravena nadále hájit zájmy svých členů a čelit novým výzvám. Aktuálně nejzásadnější je chystaná novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která má pro vládu jediný cíl - zalepit díru chybějících zdravotnických pracovníků ve zdravotnictví obětováním kvality kvalifikačního i celoživotního vzdělávání návratem o cca 30 let zpět v čase. ZZS je naštěstí, také díky práci našeho spolku, do jisté míry chráněna, protože se v minulosti podařilo oddělit vzdělávací systém všeobecných sester a zdravotnických záchranářů. Zatímco zdravotnický záchranář tak směřuje k bakalářskému studiu, které odpovídá faktu, že až 85% PNP je poskytováno samostatně zdravotnickými záchranáři a odpovídá tak rozsahu jejich kompetencí, všeobecné sestry směřují k učňovskému vzdělávání. Nicméně schválení zákona v navržené podobě by mohlo přinést návrat zpět i na ZZS.
 
UNP ZZS ČR zcela zásadně nesouhlasí s vládním návrhem řešení nedostatku nelékařských zdravotnických profesí formou snižování úrovně vzdělávání, kde v pozadí stojí ekonomický rozměr (snížení kvalifikace = snížení odměny za stejnou práci). 
 
Snížením  úrovně kvalifikačního i celoživotního vzdělávání nelze udržet ZZS na světové špičce v poskytování PNP, kde je dnes právě díky kvalitě vzdělávacího procesu zdravotnických záchranářů a řidičů vozidel ZZS.
 
Budeme rádi, když se stanete aktivními členy našeho spolku. Za poplatek Vám neslíbíme bezpracné hájení Vašich zájmů, ale můžete spolu s námi aktivně ovlivňovat svou profesi a využít tak svých zkušeností a praxe v její prospěch.

 

01.05.2016  |  Admin

Plánovaná novela zákona 96/2004 Sb: Revoluce ve sbírání kreditů!

http://www.osetrovatelstvi.info/info/novela-zakona-962004-sb-revoluce-ve-sbirani-kreditu/

Vstup pro členy
© Unie nelékařských pracovníků ZZS ČR
Pod Novým lesem 68, 162 00 Praha 6, Email: